Rechtbank stelt gemeente Tholen gelijk in zaak Maerloo

De rechtbank Zeeland- West-Brabant heeft de gemeente Tholen in het gelijk gesteld in de civielrechtelijke procedure tegen de ‘Foundation Maerloo’. De gemeente startte de rechtszaak vorig jaar om een einde te maken aan onjuiste beschuldigingen.

Het college van de gemeente Tholen heeft eerder een last onder dwangsom opgelegd aan Foundation Maerloo voor het zonder vergunning oprichten van bouwwerken op een perceel in Sint Philipsland. Tijdens de bestuursrechtelijke procedure zijn ernstige beschuldigingen naar de gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris geuit.

De gemeente is daarop namens de medewerkers van de gemeente Tholen en namens de burgemeester en de gemeentesecretaris een civiele procedure gestart. Burgemeester Ger van de Velde- de Wilde tijdens de zitting op 12 december 2019: “Ambtenaren die gewoon hun werk uitvoeren, kunnen met dit soort beschuldigingen te maken krijgen. Dat kan een ondermijnende werking hebben op hun taakuitoefening. De proportionaliteit en intensiteit van de aantijgingen noodzaken mij tot een indringend verzoek aan u om een uitspraak te doen waarbij dit stopt.”

Oordeel rechtbank

De gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris zijn in het gelijk gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de uitlatingen onwettig zijn: “Maerloo c.s. wisten, dan wel behoorden te weten dat de geuite beschuldigingen onjuist waren”. Burgemeester en gemeentesecretaris ontvangen een schadevergoeding, welke in de gemeentekas wordt gestort als bijdrage in de juridische ondersteuning. Ook worden de proceskosten vergoed. De gemeentesecretaris zegt in een reactie op het vonnis: “Integriteit weegt heel zwaar voor mij. Die is onrechtmatig in opspraak gebracht. Dat is nu door de rechter bevestigd.”