Tip de redactie

De redactie van KijkopTholen.nl stelt uw inbreng met nieuwswaarde zeer op prijs.

Aankomende activiteit/evenement

Heeft u een aankomende activiteit die u graag aan ons wilt doorgeven? Vul dan formulier ‘aankomende evenementen’ in.

Naar het formulier ‘aankomende evenementen’

Persbericht

Is het formulier voor de aankomende activiteit niet geschikt voor uw informatie? Stuur dan uw persbericht in naar redactie@ritho.nl met daarin minimaal de volgende informatie:

Wie: wie organiseert de activiteit of het evenement en voor wie?
Wat: om wat voor soort activiteit of evenement gaat het?
Waar: waar vindt deze plaats?
Wanneer: op welke datum en tijdstip(pen) wordt de activiteit gehouden?
Waarom: wat is de reden of het doel?

Vermeld altijd uw volledige contactgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnrs: werk en privé, gsm-nummer, e-mailadres. Bij eventuele vragen kan de redactie u dan altijd bereiken.