Ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven vanwege corona

Provincie Zeeland, de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Economische Impuls Zeeland en VNO-NCW Brabant Zeeland slaan de handen ineen om ondernemers tijdens de coronacrisis te helpen. De partijen hebben als doel ondernemers zo snel en goed mogelijk te informeren over alle regelingen die er zijn voor bedrijven en ZZP-ers.

De Provincie Zeeland bekijkt of het noodzakelijk is om vanuit de investeringsagenda middelen vrij te maken om het Zeeuwse bedrijfsleven te ondersteunen. Dat gebeurt als aanvulling op landelijke maatregelen. De investeringen die de regio al in de arbeidsmarkt doet, gaan onverminderd door. Economic Board Zeeland is betrokken om te adviseren over lange termijn maatregelen waarmee de Zeeuwse economie na de coronacrisis weer snel op volle kracht kan draaien.

Financiering

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur worden vergoed. Normaal worden vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven, maar deze eis komt komende maanden te vervallen.

Verder brengt Impuls Zeeland de (mogelijke) schade voor ondernemers die gebruik maken van het Zeeuws Participatiefonds en InnoGo! door Covid-19 in beeld en kijkt waarin zij ondersteunt kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en/of rente voor een aantal maanden. Daarnaast inventariseert Impuls wat de mogelijkheden zijn binnen de andere financieringsvormen.

Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl