Handhavingsactie op bedrijventerrein Sint Philipsland

Afgelopen dinsdag vond op het bedrijventerrein in Sint Philipsland een integrale controle plaats. Gemeente Tholen en de politie voerden de actie gezamenlijk uit. Tijdens de handhavingsactie is een quick-scan uitgevoerd op de milieu- en wabowetgeving.

Het doel achter deze controle is het naleven van een veilige, duurzame en schone leefomgeving. In totaal zijn circa 20 bedrijven bezocht, er zijn geen noemenswaardige zaken aangetroffen. Waar nodig zijn de nodige adviezen verstrekt. De gemeente Tholen is tevreden met het resultaat. Burgemeester Van de Velde- de Wilde geeft aan: “Ik onderschrijf het belang van deze controles en waardeer de samenwerking tussen de partijen bijzonder. Het is mooi te horen dat de bedrijven hun zaken op orde hebben.”

Integrale controles zoals deze week in Sint Philipsland vinden een aantal keer per jaar onaangekondigd plaats. Daarbij wordt samengewerkt tussen verschillende partners, zoals bijvoorbeeld politie, RUD en Belastingdienst. De gemeente Tholen werkt sinds 2018 met integrale controles, dit is de derde maal dat een dergelijke actie heeft plaatsgevonden. Er wordt steeds een andere sector of aandachtsgebied belicht.