Gemeente stuurt brief naar Europese Commissie over kerncentrale Doel

De gemeente Tholen schrijft, samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen, een brief aan de Europese Commissie. In de brief gaan zij in op het feit dat de Belgische overheid bij haar besluit om Doel 1 en 2 nog tien jaar langer open te houden geen overleg heeft gevoerd met de Nederlandse gemeenten die bij een nucleair incident getroffen kunnen worden.

Volgens de samenwerkende gemeenten dient de Belgische overheid een Milieu Effect Rapportage uit te voeren, voordat zij tot het besluit kan komen de genoemde reactoren langer te exploiteren.