Gemeente stapt over op digitale beoordeling wijziging uitkeringen

De gemeente Tholen beoordeelt sinds donderdag 27 augustus op een nieuwe, digitale manier wijzigingen op uitkeringen levensonderhoud. De rechtmatigheidsformulieren die uitkeringsgerechtigden maandelijks moesten invullen, zijn komen te vervallen.

Voortaan kunnen zij hun wijzigingen digitaal doorgeven via www.tholen.nl aan de hand van hun DigiD. Bovendien hoeft dit alleen wanneer er wijzigingen in de persoonlijke of financiële situatie zijn of bij een geplande vakantie. Als de wijziging voor de 10e van de maand digitaal wordt doorgegeven, wordt deze dezelfde maand nog verwerkt.