Storingen in rioolgemaal Anna Jacobapolder door touw

Het rioolgemaal Anna Jacobapolder op Sint Philipsland heeft volgens Waterschap Scheldestromen regelmatig te maken met storingen. De storingen worden veroorzaakt door touwachtig materiaal dat niet in het riool thuishoort.

Afgelopen jaar moesten medewerkers van het waterschap bijna 50 keer ter plaatse gaan om de pomp van het gemaal te ontdoen van touw. De storingen veroorzaken onnodig extra werk en kosten.

Het is niet voor het eerst dat touw storingen veroorzaakt. In 2017 gebeurde dat 31 keer en in 2016 troffen medewerkers 7 keer touw aan. Het waterschap heeft nog niet kunnen achterhalen waar het touwachtige materiaal vandaan komt. Verwacht wordt dat het in de kern van Anna Jacobapolder in het afvalwater terechtkomt. Medewerkers van het waterschap zijn actief op zoek naar de afzender van dit materiaal om toekomstige storingen te voorkomen.

Het waterschap zoekt mensen die hierover meer informatie hebben. Tip het waterschap via 088-2461000.

Foto: Het touwachtig materiaal dat bij rioolgemaal Anna Jacobapolder storingen veroorzaakt