Opening groen- en speelvoorziening Klipper Sint-Annaland

Omwonende kinderen van de Klipper in Sint-Annaland openden gisteren in aanwezigheid van burgemeester Van de Velde, de groen- en speelvoorziening in deze straat.

De voorziening werd geopend door het planten van struiken en het inzaaien van gras. De groen- en speelvoorziening is tot stand gekomen door de bewoners van de Klipper. Zij hebben de gemeente benaderd met het idee om het grasveld aan de Klipper in te richten met groen- en speelmogelijkheden. Samen met de bewoners heeft de gemeente een inrichtingsplan opgesteld.

De gemeente is met de bewoners een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst staan afspraken over het onderhoud van de groen- en speelvoorziening zoals het verwijderen van zwerfvuil, schoonmaken van speeltoestellen en repareren van kleine gebreken.