Leerlingenvervoerder Taxi Dutax failliet

Op 23 augustus is het faillissement uitgesproken over Taxi Dutax. Dit taxibedrijf verzorgde een groot deel van het leerlingenvervoer voor gemeente Tholen. Ouders en verzorgers van de leerlingen zijn reeds op de hoogte gesteld.

De gemeente Tholen heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de aangestelde curator en vertegenwoordigers van Taxi Dutax. Alles is erop gericht om de leerlingen met de start van het nieuwe schooljaar naar school te kunnen vervoeren. In ieder geval tot 16 september wordt het vervoer van het taxibedrijf voortgezet. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. De gemeente brengt daarnaast, in samenspraak met het bureau leerlingenvervoer, andere mogelijkheden in beeld, mocht een doorstart onverhoopt niet mogelijk blijken.