Inzamelpunten voor ongebruikte medicijnen bij alle Thoolse apotheken

Niet gebruikte medicijnen worden geregeld in de vuilnisbak gegooid of door de wc gespoeld. Binnenkort komt hier een oplossing voor. Zeeuwen kunnen binnen afzienbare tijd hun ongebruikte medicijnen inleveren bij elke apotheek in Zeeland.

Medicijnen vallen onder klein gevaarlijk afval en kunnen naar de milieustraat gebracht worden, of binnenkort ingeleverd worden bij de apotheek. Deze maatregel voorkomt dat stoffen in het afvalwater terechtkomen en uiteindelijk het oppervlaktewater vervuilen. Bepaalde onderdelen van de medicijnen worden gerecycled.

De inzamelpunten zijn een initiatief van SAZ+ (Zeeuwse gemeenten, Evides Waterbedrijf en waterschap Scheldestromen), OLAZ (samenwerkingsverband van Zeeuwse gemeenten voor afvalverwijdering en –inzameling) en de Zeeuwse apotheken.