Gemeentebestuur steunt beschermde status voor verdronken stad Reimerswaal

Het gemeentebestuur van Tholen steunt het voornemen van het ministerie van OCW om de verdronken stad Reimerswaal aan te wijzen als beschermd rijksmonument. Burgemeester en wethouders besloten onlangs een positief advies hierover uit te brengen.

Reimerswaal lag zo’n vier kilometer ten zuidwesten van Tholen-stad, aan de zuidoever van de Oosterschelde. Het was een van de belangrijkste havens in de regio, totdat de stad in de zestiende eeuw door meerdere stormvloeden werd geteisterd, werd afgesneden van Zuid-Beveland en uiteindelijk grotendeels onder water liep. In 1573 brandden de Geuzen de laatste huizen plat. Inwoners verlieten het eiland en bouwden in Tholen of Zierikzee een nieuw bestaan op. Begin achttiende eeuw verdween het laatste restant in de golven. Minister Jet Bussemaker wil de verdronken stad, met een dertigtal andere archeologische objecten in Nederland, nu aanwijzen als beschermd rijksmonument.