Gemeente blijft optreden tegen permanente bewoning recreatieverblijven

De gemeente gaat door met het project ‘Handhavend optreden tegen permanente bewoning van recreatieverblijven’. Sinds de start in 2014 zijn er 19 handhavingszaken afgerond en 41 zaken in procedure.

Permanent wonen in een recreatieverblijf is een overtreding van het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De gemeente laat de handhavingswerkzaamheden uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Zij gaan daarbij na of een recreatieverblijf tegen de regels in wordt gebruikt als woonverblijf.

Van 40 recreatiewoningen nemen bewoners deel aan een eenmalige coulanceregeling die in aanvulling op het beleid is vastgesteld. Bij deelname aan deze regeling werd aan huurders tot 1 januari 2016 de tijd gegeven om de bewoning te beëindigen en aan eigenaars van recreatiewoningen tot 1 januari 2018.

De komende jaren worden de controles en bijbehorende procedures voortgezet. Op dit moment zijn nog 23 adressen in onderzoek waarvoor, als sprake is van bewoning, een handhavingsprocedure opgestart zal worden, met mogelijke betaling van een dwangsom van 15.000,- tot gevolg. Direct betrokkenen worden de komende week door de gemeente Tholen geïnformeerd door middel van een brief.