‘Cultuur is meer dan het bezoeken van een museum’

Gedeputeerde Ben de Reu (Cultuur) ondertekende afgelopen maandag met minister Jet Bussemaker het convenant cultuur 2017-2020 op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze ondertekening sluit Zeeland voor een tweede periode aan bij de rijksregeling om cultuureducatie voor álle Zeeuwse scholieren mogelijk te maken. 

"Zoals wij het in Zeeland belangrijk vinden om goede autowegen en fietspaden te hebben, zo vinden wij het ook belangrijk dat er een goede culturele infrastructuur is voor jong en oud. Ik vind het belangrijk dat Zeeuwse jongeren op jonge leeftijd leren over en van cultuur op een manier die aansluit bij de beleefwereld van de jongeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens de Kinderkunstweek. Cultuur is meer dan het bezoeken van een museum. Als Provincie willen we samen met andere partijen in de regio, zoals de scholen, zorgen voor een dicht net van culturele activiteiten. Daarbij proberen we zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare rijksgelden door deze te matchen voor Zeeuwse initiatieven", aldus Ben de Reu.