Wie helpt de gemeenteraad aan duurzame ideeën?

De gemeenteraad nodigt alle inwoners van de gemeente Tholen met een goed idee, duurzaam initiatief of concreet project uit om deze info te delen. Alle ideeën, initiatieven en projecten worden beoordeeld door de kopgroep Energiebalans. Naar aanleiding van de inzendingen organiseert de gemeente in september enkele presentatieavonden.

De gemeenteraad gebruikt de komende vakantieperiode om zoveel mogelijk informatie voor het toekomstige duurzaamheidsbeleid te verzamelen.

Voor het formuleren van nieuw Thools duurzaamheidsbeleid is door de gemeenteraad een kopgroep Energiebalans ingesteld. Deze kopgroep bestaat uit de heer Bosch (PVV), de heer Quist (SGP), mevrouw Raas-Tophoven (SP/Groen Links), mevrouw Geluk-den Engelsman (CDA), de heer De Feijter (CU), de heer Slager (SP), de heer Deurloo (VVD) en de heer Van ’t Hof (ABT). Ook wethouder Peter Hoek is vanuit het college van burgemeester en wethouders actief betrokken. Zij werken met elkaar aan een raadsvoorstel waar duurzaam Tholen op zou moeten inzetten op het gebied van energie & klimaat, mobiliteit, ondernemen & gedrag, bouwen & wonen en leefomgeving.

De kopgroep wil graag zoveel mogelijk informatie verzamelen voor dit toekomstige beleid. Wie een idee heeft, bezig is met een duurzaam initiatief of een concreet project heeft, kan dit laten weten via de website van gemeente Tholen (https://www.tholen.nl/inwoners/actueel/duurzaamheid).

Alle voor 24 augustus 2020 ingediende ideeën, initiatieven en projecten worden door de kopgroep beoordeeld. Daarna wordt bepaald wie er een presentatie mag geven over zijn/haar idee. De presentaties vinden plaats op maandagavond 14 september en woensdagavond 16 september 2020.

De kopgroep liet zich op 29 en 30 juni jl. al door diverse experts informeren over duurzame energie, duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen en wonen en een duurzame leefomgeving. Tijdens deze meetings konden ook inwoners met hun vragen over deze onderwerpen terecht. Tijdens de zomer zijn de inwoners van Tholen aan de beurt.