Waterschap waarschuwt voor mogelijke impact van warmte op waterkwaliteit

Waterschap Scheldestromen adviseert ogen en neus te gebruiken voor iedereen die komende tijd in contact met oppervlaktewater komt. De hoge temperaturen van deze week kunnen er voor zorgen dat op sommige plekken de waterkwaliteit achteruit gaat. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Algen komen bij warmte en droog weer tot bloei. Wanneer er teveel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Het waterschap benadrukt dat dit natuurlijke verschijnselen zijn. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag toeneemt, verbetert de waterkwaliteit weer.

Voor verkoeling wordt mensen aangeraden om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl. Dit advies geldt ook voor huisdieren.

Ziet u oppervlaktewateren met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Meld dit dan bij uw gemeente of waterschap Scheldestromen via telefoon 088-2461000. Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Ook vissen in dit water wordt afgeraden.

Foto: eilandtholen.nl