De Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Tholen komt op voor de belangen van gehandicapten in welke zin dan ook, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers.

Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Tholen

STICHTING- WERKGROEP- GEHANDICAPTENBELEID- THOLEN

Wie zijn wij?

De Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Tholen, komt op voor de belangen van gehandicapten in welke zin dan ook, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers.

 

Onze Stichting bestaat uit acht tot tien vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze doelgroepen.

 

Een aantal vrijwilligers doen dit vanuit hun eigen organisatie, die te maken hebben met deze doelgroepen, en een aantal van ons doen dit omdat zij zelf een chronische ziekte of handicap hebben, of mantelzorger zijn.

 

Waarom bestaan wij?

Onze doelgroep komt in het dagelijkse leven veel obstakels tegen. Bijvoorbeeld niet zelfstandig kunnen reizen, het huishouden niet kunnen doen, of zij ondervinden hinder bij het betreden van gebouwen, winkels e.d.

 

Hier zijn al veel oplossingen voor bedacht en regelingen voor getroffen. Meestal wordt dit gedaan door mensen die zelf geen beperking hebben, en dus niet altijd goed weten wat nodig is voor de doelgroep. Al deze oplossingen en regelingen zijn niet altijd voldoende om zelfstandig te kunnen functioneren.

 

Ook ondervindt onze doelgroep, door de veranderende wetgeving, moeilijkheden bij het verkrijgen van goede, benodigde zorg en hulp.

Veel zaken moeten via het internet geregeld worden, en ook dat is niet altijd haalbaar.

 

Hoe helpt u ons?

Een deel van onze leden ondervindt in het dagelijks leven dezelfde problemen als de doelgroep, een ander deel krijgt vanuit hun achterban problemen of aandachtspunten door.

 

Wij kunnen alleen met problemen aan de slag als wij er vanaf weten;

Dus wanneer u bij onze doelgroep hoort, of met deze doelgroepen te maken heeft, en u in uw dagelijks leven of werk moeilijkheden ondervindt, kunt u dit aan ons doorgeven, dan zal onze Stichting de nodige zaken bespreekbaar maken bij betreffende instanties, zodat indien mogelijk veranderingen  en / of  verbeteringen gevonden kunnen worden.

 

De Stichting is ook vertegenwoordigd in verschillende overlegvormen, zoals de cliëntenraad van de gemeente, en heeft regelmatig contact met ambtenaren van de gemeente Tholen. Op die manier staan we samen sterk en bereiken we met elkaar een leefbare omgeving voor gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers.

 

Neem dus gerust contact met ons op via:

Telefoon :     0621182204

WhatsApp : 06-21182204

E-mail : SWGT@zeelandnet.nl

Facebook: Stichting Werkgroep Gehandicaptenbeleid Tholen (SWGTholen@hotmail.com)

 

Contact & openingstijden