Deze stichting steunt moreel, financieel en materieel de activiteiten van Zorgondernemingen.

Stichting Geef mensen de Kans.

Wat is Stichting Geeft mensen de Kans
Stichting geeft mensen de kans bouwt een netwerk op voor mensen, die niet of niet volledig in aanmerking komen voor vergoeding door de reguliere budgetten van de overheid, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg, maar wel zorg en hulp nodig hebben, 

Via dit netwerk creëren wij een budget, zodat een ieder de kans krijgt om op een gezonde manier te participeren in de maatschappij.

Waarom?

Wij vinden dat iedereen recht heeft op begeleiding als het leven tijdelijk te zwaar is. Het is in de huidige tijd niet altijd mogelijk om passende zorg gefinancierd te krijgen.Een voorbeeld uit onze praktijk;

Een jongen van 11 jaar met ADHD, met ouders die zich machteloos voelen door de vele boze buien van hun zoon. De ouders voelen zich schuldig, omdat zij het gevoel hebben niet goed meer voor hun kind te kunnen zorgen. Ze kunnen het niet meer opbrengen om positief op hun zoon te reageren. De jongen ervaart de onmacht van zijn ouders en heeft hierdoor alleen maar meer onrust in zijn lichaam en geest, waardoor hij ook op school in de problemen dreigt te raken. lees meer

Wij streven ernaar mensen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan, waarin zij hun omgeving minder belasten. 

Hoe kun je helpen?

> door een eenmalige donatie te doen. Klik hier voor onze gegevens.

> door donateur te worden van onze Stichting, Klik hier om donateur te worden.

> door jezelf aan te melden voor onze vrijwilligersdagen. Klik hier voor data & aanmelding.

> door materialen voor ons aan te schaffen. Klik hier voor onze wensen. 

 

Contact & openingstijden