School voor speciaal basis onderwijs De Veste.

SO/SBO De Veste

De Veste is een school voor speciaal basisonderwijs en een Peuter- kleutergroep Plus voor speciaal onderwijs. Beide scholen zijn samenwerkingsscholen tussen protestants christelijk, rooms katholiek en openbaar onderwijs. De scholen gaat uit van gelijkwaardigheid van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen en stromingen die allemaal onder de stichting Respont vallen.

Contact & openingstijden

Schuttershof 2 4691 CK Tholen

sbodeveste@xs4all.nl

0166-602284

www.sbodeveste.nl