Tien mille voor restauratie Maartenskerk

Het Thoolse gemeentebestuur heeft besloten ruim 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de restauratie van de monumentale Maartenskerk in Sint-Maartensdijk.

De kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente dateert uit de vijftiende eeuw en is aan een grondige opknapbeurt toe. Niet alleen daken, metsel- en voegwerk worden hersteld, ook waardevolle muurschilderingen worden met de restauratie behoed voor verval. Het college van burgemeester en wethouders wil – op grond van de Verordening subsidie instandhouding rijksmonumenten 2008 – een bijdrage van € 10.210,08 toekennen voor het herstel.