Resultaten enquête inzameling huisvuil door SP Tholen

Tijdens de braderie van Sint-Annaland op 12 augustus jl. heeft SP Tholen een enquête over de inzameling van huisvuil uitgevoerd. In totaal zijn ruim 100 inwoners van de Gemeente Tholen ondervraagd. De resultaten van dit onderzoek zijn vorige week gepubliceerd. De onderzoeksvraag was 'hoe bevalt het nieuwe ophaalschema voor huisvuil en plastic tot nu toe?'.

60% van de ondervraagden zijn ontevreden over het nieuwe ophaalschema dat nu enkele maanden actief is. 40% van de ondervraagden heeft geen klachten. De grootste ergernissen zijn stank en ongedierte, zoals o.a. maden. Ook een ergernis is dat de huisvuil container al geruime tijd voor het ophalen vol zit. De inwoners zonder klachten zijn vaak kleine gezinnen of mensen met een grotere tuin. De afvalbakken staan dan namelijk niet vlak bij de achterdeur of het terras en men heeft minder last van stankoverlast.

Opvallend is dat van deze 60% vrijwel niemand contact op heeft genomen met de gemeente. De reden hiervoor is dat men denkt dat de gemeente niet luistert, niemand je te woord staat of dat klagen niet helpt. De gemeente zelf heeft herhaaldelijk aangegeven dat er vrijwel geen klachten zijn over het nieuwe ophaalschema. Naar aanleiding van de enquête stelt de SP vraagtekens bij de berichtgeving vanuit de gemeente. Er zijn klagers genoeg maar zij vinden geen gehoor.

Tijdens de enquête kwamen klagers en niet klagers met goede oplossingen om klachten, zoals stankoverlast, maden en volle bakken op te lossen: haal de afvalbakken in de zomermaanden 2x per maand op en zorg voor sterkere zakken voor plastic afval.