Participatieverklaringstraject Tholen voorbeeld voor andere gemeenten

De VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten) zien het participatieverklaringstraject van de gemeente Tholen als een voorbeeld voor andere gemeenten. De VNG heeft het Thoolse plan van aanpak op hun website geplaatst.

Zoals elke gemeente moet ook de gemeente Tholen een participatieverklaringstraject aanbieden aan nieuwkomers die integreren of re-integreren. Dit is een verplichting die door de landelijke overheid aan gemeenten is opgelegd. Het participatieverklaringstraject moet nieuwkomers zo snel mogelijk integreren in de samenleving en arbeidsmarkt.

Tijdens het traject krijgen nieuwkomers onder andere informatie over normen en waarden, gebruiken, historie en de arbeidsmarkt. De nieuwkomers nemen tijdens het traject deel aan een schilder/teken project, bezoeken scholen om hun verhaal te vertellen en gaan aan de slag als vrijwilliger bij een vereniging.

Klik HIER voor meer info.