Oplettende voorbijganger ontdekt lekkage in rioolwaterzuiveringsinstallatie

Een oplettende bewoner zag gisteren water uit het talud sijpelen bij de Zuid-Oudaan in Tholen en heeft de gemeente hierover geïnformeerd. Het betreft een lekkage van de persleiding vanaf het rioolgemaal de Veste naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap aan de Slabbecoornweg. Vandaag wordt het lek gerepareerd.

Het rioolgemaal is uitgezet, zodat er minder water wegsijpelt door de lekkende buis. Het huishoudelijk afvalwater wordt voorlopig geborgen in het rioolstelsel. Vanochtend wordt daarnaast gestart met het afvoeren van het afvalwater met tankwagens naar de rioolwaterzuivering. Op deze manier wil de gemeente voorkomen dat het afvalwater overstort naar de Veste. De tankwagens zullen zo min mogelijk door de stad rijden. Als de reparatie is uitgevoerd zal het rioolgemaal weer aangezet worden.

Er is weinig regen voorspeld, zodat de kans op overstorten als gevolg van neerslag niet groot is. Voor vragen kan het algemeen nummer van de gemeente gebeld worden.