Opening dienstencentrum Leger des Heils


In de nieuwe Haestinge te St.Maartensdijk werd de inleiding gehouden van de officiële opening van het nieuwe Dienstencentrum.
 
Ongeveer 200 aanwezigen luisterden naar enkele toespraken van o.a.burgemeester mevrouw van de Velde –de Wilde en enkele functionarissen van het Leger des Heils.
 
Onder de toehoorders was ook oud-burgemeester Willem Nuis en echtgenote, die mede genoten van de muzikale bijdrage van de Nationale Jeugdbrassband van het Leger des Heils.
 
Na deze presentatie/samenzijn trok het hele gezelschap, mede door het prachtige weer, te voet naar het nieuwe Centrum.
 
Aldaar werd de nieuwe naam, Loods 3,  onthuld door de burgemeester en commissioner J van Vliet.

Wat volgde was een gezellig samenzijn, het rondkijken in deze nieuwe prachtige vestiging, vergezeld van een drankje en een hapje.

foto's Rien Burgers