Noodopvang onderwijs en kinderopvang in de gemeente Tholen

De gemeente heeft een plan van aanpak opgesteld om de noodopvang onderwijs en kinderopvang goed te kunnen coördineren. Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen of vitale processen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang en dit nu wel nodig hebben, kunnen zich melden bij de aangewezen locaties of bij de basisschool per kern.

Het belangrijkste doel van noodopvang is dat ouders in de cruciale beroepen of vitale processen kunnen blijven werken. Daarvoor is goede en verantwoorde opvang voor hun kinderen (voor zover zij dit niet zelf kunnen organiseren) noodzakelijk. De noodopvang vindt plaats in de volgende locaties:

  • Kinderopvang Villa Vrolijk (Sint-Maartensdijk)
  • Kinderopvang UPP (Sint-Maartensdijk)
  • Kinderopvang Stap voor Stap (Sint-Annaland)
  • Kindercentrum ’t Molentje (Sint Philipsland)
  • Kinderopvang Coters (Tholen)
  • Kinderopvang en buitenschoolse opvang Zo (Tholen)

De gemeente concludeert dat er op dit moment geen behoefte is aan (uitbreiding van) nachtopvang.