Nieuw kruispunt bij Molenvlietsedijk moet bereikbaarheid van Tholen-stad verbeteren

Om de bereikbaarheid van Tholen-stad en het bedrijventerrein te verbeteren wil de gemeente een nieuw kruispunt aanleggen. Het kruispunt wordt aangelegd ter hoogte van de Molenvlietsedijk en de N286, vlakbij het huidige viaduct. Op dit kruispunt wordt een ‘Intelligente Verkeerregelinstallatie’ (kortweg iVRI) geplaatst. De voorlopige planning is om in de loop van 2021 met de werkzaamheden te starten.

De gemeente Tholen heeft samen met de Provincie Zeeland de mogelijkheden om de bereikbaarheid van Tholen-stad en het bedrijventerrein te verbeteren onderzocht. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is niet alleen rekening gehouden met de huidige verkeerssituatie, maar ook met de voorspellingen voor de toekomst. De verwachting is dat de verkeersdrukte door toekomstige ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van nieuwbouw, verder zal toenemen.

Een iVRI

Een gewone verkeersregelinstallatie (VRI) houdt alleen rekening met het verkeer in de buurt van het kruispunt door middel van meetpunten in het wegdek. Een intelligente variant (iVRI) maakt gebruik van meetpunten veel verderop in de omgeving. Ook kan de iVRI informatie van weggebruikers ontvangen. Hierdoor ‘weet’ de installatie niet alleen óf er verkeer aankomt, maar ook wat voor soort verkeer, hoeveel, op welk tijdstip en welke route ze nemen. Zo kan de installatie automatisch de groentijd verlengen. De iVRI stimuleert zo de doorstroming en vermindert uitstoot. Ook verbetert het de verkeersveiligheid. In de toekomst kan de installatie worden gekoppeld aan andere iVRI’s, waardoor een groene golf in de spits kan ontstaan. De iVRI zorgt er ook voor dat hulpdiensten kunnen doorrijden.

Vormgeving kruispunt

Op dit moment onderzoekt de gemeente hoeveel rijbanen het kruispunt moet hebben om de verkeersstromen nu en in de toekomst goed te kunnen verwerken. Ook is de gemeente van plan om een tunnel aan te leggen voor fietsers en voetgangers. Met een tunnel wordt de verkeersveiligheid geborgd en wordt voorkomen dat fietsers en voetgangers de doorstroming op het kruispunt vertragen. Bovendien maakt de tunnel het kruispunt toekomstbestendig.

Vervolg

Nu er een oplossing is gevonden om de bereikbaarheid te verbeteren, gaat de gemeente aan de slag met de voorbereidingen. Dat betekent onderzoeken, afstemmen en ontwerpen. Ook wordt er gekeken naar de effecten op de omgeving. Om de inwoners te betrekken bij het proces, lanceert de gemeente binnenkort een projectwebsite. Door de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om fysiek samen te komen. Daarom vraagt de gemeente de inwoners om aan te geven op welke manier zij graag betrokken willen worden bij het project. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.