Meningen over afsteken vuurwerk rond jaarwisseling zijn verdeeld

De meningen over het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling zijn verdeeld. Dat blijkt uit een kleinschalig onderzoek van de Thoolse SGP-fractie onder zo’n 300 inwoners van de gemeente Tholen. Het afsteken van vuurwerk vindt 44 procent van de deelnemers niet meer van deze tijd.

De tegenstanders vinden het afsteken van vuurwerk gevaarlijk en milieuvervuilend. Bovendien is het volgens hen verspilling van geld. Vuurwerk levert overlast op, ook voor dieren. Ze denken echter wel dat een verbod niet te handhaven zal zijn.

De voorstanders van vuurwerk noemen onder andere als reden om geen verbod in te stellen dat ‘de overheid niet moet betuttelen’. Volgens hen worden problemen vooral veroorzaakt door verkeerd gebruik en gedrag. Het afsteken is een gezellige traditie die niet afgeschaft moet worden.

Representatief

Bijna de helft van de deelnemers komt uit de kern Tholen. De fractie erkent dan ook dat het onderzoek niet representatief voor de hele gemeente Tholen te noemen is. De enquête geeft echter wel een indicatie van hoe men tegen dit onderwerp aankijkt. De fractie hoopt dat de resultaten een hulpmiddel zullen zijn bij het voeren van een mogelijk toekomstig debat.