Leger des Heils zoekt samenwerking bij projecten in verre landen

De acties van het Leger des Heils op Tholen hebben dit jaar ruim 1000 euro opgebracht. In 2018 wil de organisatie meer gaan samenwerken bij projecten in verre landen en is daarom op zoek naar andere hulpverleningsorganisaties om de krachten te bundelen.

Met de knutselclub in Sint-Maartensdijk werd recent een schoenendoosactie gehouden. De opbrengst, bestemd voor hulporganisatie Actie4Kids, bestond uit ruim 30 schoenendozen met speelgoed, schoolspullen, tandpasta, zeep, shampoo, gum, etc. voor kinderen in landen in Afrika.

Daarnaast ondersteunde het Leger dit jaar een project van het Harry Williams ziekenhuis van het Leger des Heils in Cochabamba, Bolivia. De gelden zijn met name bestemd voor een kliniekbusje die een tandarts, een algemeen arts en een uitrusting voor medische hulp aan kinderen kan bergen. Met steun van ondernemers op het eiland Tholen werd ruim 500 Euro voor dit doel opgehaald.

Het jaarlijkse zendingsproject van het Leger des Heils is dit en volgend jaar bestemd voor kinderen in Bratislava, Slowakije. Eigen gemaakte jam, fotokaarten en sieraden werden het hele jaar door bij acties verkocht. Het leverde zo’n 500 Euro op. Het bedrag wordt gebruikt om Roma-kinderen de gelegenheid te geven een school te bezoeken en een opleiding te volgen. Dit is lang niet vanzelfsprekend en erg nodig zodat kinderen later op een eerlijke manier hun geld kunnen verdienen. Dit project zal volgend jaar worden voortgezet.

Het Leger wil graag in contact komen met individuele personen, organisaties of kerkelijke instanties die vanuit Tholen projecten ondersteunen in verre landen. Veel van de projecten die het Leger des Heils landelijk ondersteunt, zijn te vinden via de site: www.legerdesheils.nl/ios. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met majoor mw. Christine Bijl, via telefoonnummer (06) 10 188 973 of (0166) 61 01 94.