Het Zeeuwse Landschap trekt beroep Raad van State in

Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer hebben een akkoord gesloten over een uitgebreid pakket van maatregelen. Met de overeenkomst moet mogelijke ecologische schade van de geplande windturbines bij de Krammersluizen zoveel mogelijk verhinderd worden.

Het toekomstige Windpark Krammer verreist bij de Krammersluizen nabij Sint Philipsland. Drie grote wateren, de Oosterschelde, de Grevelingen en het Volkerak Zoommeer, komen op dit punt samen. Vanwege bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen voor trekkende vogels en vleermuizen had Het Zeeuwse Landschap beroep aangetekend bij de Raad van State. De insteek van de organisatie was om mogelijke schadelijke ecologische effecten te voorkomen. 

Tijdens intensief overleg met betrokken partijen is een breed pakket aan maatregelen opgesteld om mogelijke natuurschade tegen te gaan. Door het bereiken van deze overeenkomst trekt het Zeeuwse Landschap zijn zaak bij de Raad van State in.