Herinrichting Noordstraat en Suzannaweg in Sint-Annaland

Half januari wordt gestart met de herinrichting van de Noordstraat en de Suzannaweg in Sint-Annaland. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van het wegprofiel en het terug aanbrengen van de verhardingen. Het doel van de herinrichting is om wateroverlast bij extreme neerslag te verhelpen.

Door klimaatverandering vallen er tegenwoordig vaker en hevigere buien dan voorheen, met name in de zomerperiode. Dit heeft op enkele plaatsen, zoals de Noordstraat en de Suzannaweg al tot flinke wateroverlast geleid: water stond op straat, in tuinen en zelfs in huizen.

De komende jaren treft de gemeente op diverse plaatsen maatregelen om de kans op wateroverlast te verminderen. Voorbeelden van maatregelen zijn het verlagen van wegen, stoepranden en (gedeelten van) plantsoenen. Zo kan overtollig hemelwater dat tijdens extreme neerslag niet via het riool afgevoerd kan worden wel via deze ‘nieuwe laagtes’ veilig naar omliggende sloten afstromen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden in Sint-Annaland wordt in vijf fasen uitgevoerd en staan vooralsnog gepland voor de periode van 15 januari tot en met 11 mei 2018. Voor de werkzaamheden staan vier maanden gepland.