Groen licht voor Brede School Tholen

De Stuurgroep Brede School heeft gisteren ingestemd met het Definitief Ontwerp (DO) van de Brede School in Tholen. CNS De Regenboog, SBO De Veste, Eben Haëzerschool en OBS Ter Tolne worden ondergebracht in het voormalige pand Westerpoort van ROC West-Brabant aan de Abraham Beeckmanlaan in Tholen. Het pand wordt inpandig verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel.

Naast de scholen vestigen zich zes maatschappelijke partners in het pand: Bibliotheek Oosterschelde, GGD, Zo Kinderopvang, Juvent jeugdzorgspecialist, kinderfysiopraktijk Varrossieau en logopediepraktijk Schoone.

De Brede School wordt als één complex gebouwd. De installaties worden centraal aangestuurd en zodanig ingesteld dat alle gebruikers in hun domein zelfstandig kunnen functioneren. Het pand wordt voorzien van een WKO-installatie en zonnepanelen.

VVE

De schoolbesturen en gemeente Tholen richten een Vereniging van Eigenaren op. De VVE-partners vormen een onderhoudsfonds voor de gezamenlijke delen, buitenschil en de installaties van het gebouw. De verrekening vindt naar evenredigheid plaats op basis van m2 Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Dit geldt ook voor de verrekening van de jaarlijkse servicelasten, waaronder de energiekosten.

Over het inbrengen van middelen voor het onderhoud in de eigen domeinen en het eigendom van het buitenterrein maken partijen nadere afspraken. De gemeente verhuurt ruimten aan de maatschappelijke partners en stelt de aula en het atrium beschikbaar aan alle gebruikers. Van het buitenterrein wordt een deel in gebruik gegeven aan speeltuinvereniging Buutvrij.

Aanleg infrastructuur

De aanleg van de openbare infrastructuur vordert gestaag. De hoofdroute naar de Brede School is via de Zoekweg. Daarnaast komen er twee secundaire ontsluitingen via de wijken Stadzicht en de Molenvlietsedijk. Rondom de Brede School liggen fiets- en voetpaden. Alleen bevoorradingsverkeer van de Brede School, Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet en TV Eegedima is in de Abraham-Beeckmanlaan toegestaan.

De secundaire ontsluitingen worden ook voorzien van parkeervakken, maar hebben een geringere capaciteit. Aan de zijde van Stadzicht komt een keerlus en aan de zijde van Molenvlietsedijk een kiss&ridestrook.

Alle gebruikers krijgen een adres aan de Abraham Beeckmanlaan. De toegangswegen Bascule (wijk Stadzicht) en Korstiaen Bestebroerlaan (wijk Molenvlietsedijk) kunnen voor leveranciers als afleveradressen worden gebruikt.

Kosten

De totale stichtingskosten zijn aan de hand van het DO geraamd op € 13,4 miljoen. De gemeenteraad heeft in eerdere fasen € 10,8 en € 2 miljoen beschikbaar gesteld en moet nog een besluit te nemen over het geraamde tekort van € 600.000. De uiteindelijke stichtingskosten kunnen pas worden bepaald wanneer het werk is aanbesteed aan de hand van het technisch ontwerp (TO). De komende maanden wordt het TO uitgewerkt en in de markt gezet.