Gemeente Tholen onderzoekt draagvlak opvang vluchtelingen

De gemeente Tholen is benieuwd naar de mening van inwoners over de opvang van vluchtelingen. Van donderdag 26 mei tot en met zondag 5 juni kunnen inwoners via www.vluchtelingentholen.nl daarom een enquête invullen.

De komende drie jaar moet de provincie Zeeland zorgen voor een groot aantal opvangplaatsen. Van alle Zeeuwse gemeenten wordt hierin een bijdrage verwacht. Op 10 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Dit besluit houdt onder meer in dat er geen AZC in de gemeente Tholen komt. Wel moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om vluchtelingen (mogelijk meerdere jaren) op te vangen.

Het onderzoek wordt door een professioneel onderzoeksbureau uitgevoerd. De uitkomsten vormen de basis voor het toekomstige beleid rond (nood)opvang. Tijdens een raadsvergadering op 14 juli zullen de onderzoeksresultaten besproken worden. Voor inwoners zonder internet is er in het gemeentehuis een papieren vragenlijst beschikbaar.