Geen geschikte opvanglocatie vluchtelingen op Tholen

Volgens de gemeente Tholen is er op dit moment geen goede locatie binnen de gemeente om vluchtelingen op te vangen. Eerder deze week heeft de gemeente hier met het COA overleg over gevoerd. Onder andere de uitkomst van de eerder dit jaar gehouden enquête zijn hierin meegenomen.

De gemeente is door de Commissaris van de Koning Han Polman in verschillende brieven verzocht naar geschikte locaties te zoeken. Zoals elke gemeente zou ook Tholen 200 vluchtelingen moeten opnemen, later doorgroeiend naar een maximaal aantal van 300 personen.

Uit het overleg is gebleken dat er geen locaties in de gemeente zijn waarop een dergelijke vorm van opvang gerealiseerd kan worden. De kosten voor het inrichten van een opvanglocatie waar nog geen voorzieningen en infrastructuur aanwezig zijn, zijn voor het COA te hoog. De gemeente kan daarom in oktober geen voorstel aan de gemeenteraad doen voor het realiseren van een opvanglocatie binnen de gemeente.