Einduitspraak Raad van State: bedrijventerrein Welgelegen III mag uitbreiden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vanochtend bekend gemaakt dat bedrijventerrein Welgelegen III in Tholen mag uitbreiden. De bezwaren die door een omwonende waren ingebracht zijn volgens de Raad onvoldoende gegrond.

Het bedrijventerrein mag met 15 hectare worden uitgebreid. Volgens de bezwaarmaker gaat de viertiende-eeuwse Mosterddijk met de uitbreiding verloren. Hij meende dat er onvoldoende noodzaak bestond voor de uitbreiding. Ook zou de gemeente onvoldoende hebben gekeken naar de verkeershinder die kan ontstaan.

Volgens de Raad van State zijn deze bezwaren onvoldoende gegrond. Wel heeft de gemeente niet voldoende gekeken naar de cultuurhistorische waarde van de Mosterddijk. De Raad van State stelt nu vast dat de gemeente genoeg informatie heeft verzameld om daar een weloverwogen besluit over te nemen.