College start rechtszaak vanwege onrechtmatige beschuldigingen

De gemeente Tholen start een rechtszaak tegen de ‘Foundation Maerloo’ en daaraan gelieerde personen. Volgens de gemeente heeft de foundation zich schuldig gemaakt aan het uiten van onjuiste, onrechtmatige beschuldigingen aan het adres van de gemeente, de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Maandag 26 november vond een rechtszitting plaats m.b.t. een procedure bij de Raad van State over een last onder dwangsom die door het college is opgelegd vanwege de aanwezigheid van niet vergunde bouwwerken op een perceel in Sint Philipsland. Tijdens die zitting en in de processtukken van deze zaak zijn de beschuldigingen geuit. Volgens de gemeente missen de aantijgingen elke grond en zijn ze onrechtmatig.

Een sommatiebrief die door de advocaat van de gemeente aan de betrokkenen is verstuurd, heeft niet geleid tot het terugnemen en rectificeren van de beschuldigingen. De gemeente zal daarom een civielrechtelijke procedure starten tegen degenen die de onrechtmatige uitlatingen hebben gedaan.