Collecte Leger des Heils brengt 2800 euro op

Het Leger des Heils heeft met zijn collecte in Tholen € 2819,15 opgehaald. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het fonds Maatschappelijke Dienstverlening.

Vanuit dit fonds worden in 2017 diverse projecten in Tholen opgestart. De organisatie bedankt alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de collecte.