Circa tien zienswijzen tegen bestemmingsplan Kruittoren

Het college van B&W heeft vorige week tien zienswijzen ontvangen tegen bestemmingsplan Kruittoren in Tholen. Comité KruittorenLAAG heeft haar zienswijze vergezeld van 334 nieuwe handtekeningen.

Een zienswijze is een reactie die men op een ontwerpbesluit kan geven. Hoewel iedere zienswijze een ander accent heeft is er volgens het comité één duidelijke rode draad: geen torenflat van deze omvang op de beeldbepalende plek bij de haven en entree van Tholen. Het door het comité gepresenteerde alternatief, appartementen van twee lagen boven de dijk, wordt positief ontvangen door de meeste omwonenden.

Volgens het actiecomité beseffen steeds meer Tholenaren hoe hoog de torenflat wordt. De toren wordt een onomkeerbaar storend element in het historisch beeld van molens, kerk en stadhuis. Vanaf Brabant, de Oesterdam en vanaf het eiland zelf zal de toren altijd te zien zijn.

Op de website www.kruittorenlaag.nl vindt u meer informatie en diverse visuals.