Bewoners Sint-Maartensdijk-West kiezen nieuwe naam voor hun woonwijk

Tijdens een bewonersbijeenkomst met de inwoners van Sint-Maartensdijk-West zijn gisteravond tal van ideeën en initiatieven naar voren gebracht. Deze worden door zowel bewoners zelf als door de organisatoren van de avond (gemeente, woningcorporatie Stadlander en Bouwgroep De Nijs-Soffers) verder opgepakt. De deelnemers hebben een top 4 van nieuwe namen voor hun woonwijk samengesteld.

Tot en met 5 april a.s. kan iedereen die Sint-Maartensdijk-West een warm hart toedraagt, stemmen op zijn of haar favoriete naam. Dit kan via www.stadlander.nl/naamverkiezing, door te liken op de Facebookpagina’s van Stadlander en gemeente Tholen of door het invullen van een formulier dat vanaf 14 maart verkrijgbaar is bij sport- en gemeenschapscentrum Haestinge.

Uitslag verkiezing

Na de verkiezing wordt met de nieuwe naam een beeldmerk en huisstijl ontwikkeld. Deze worden voor de zomervakantie op feestelijke wijze onthuld.