Gemeenten slaan handen ineen in aanpak drugscriminaliteit

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen slaan de handen ineen
bij de bestuurlijke aanpak van drugscriminelen. Voortaan maakt het geen verschil
meer in welke gemeente de drugscrimineel actief is. Binnen het politiedistrict
De Markiezaten gelden overal dezelfde uitgangspunten in de aanpak en
sluitingstermijnen voor drugspanden.

Drugscriminaliteit wordt door de politie en het Openbaar
Ministerie strafrechtelijk aangepakt. Vaak resulteert dat in een
gevangenisstraf, taakstraf of geldboete en inbeslagname van drugs en
drugskapitaal. Deze aanpak is gericht op het straffen van de persoon die een
strafbaar feit heeft gepleegd.

Bestuursrecht

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om
bestuursrechtelijk op te treden als er drugs in een pand worden aangetroffen of
als er voorbereidingshandelingen met betrekking tot drugs in een pand
plaatsvinden. Daarbij is niet van belang wie de overtreding heeft begaan. Het
maakt niet uit of het de eigenaar, de huurder, de bewoner of een derde is. De
bestuurlijke maatregel is geen straf maar een maatregel. Die maatregel is er op
gericht om de rust in de omgeving te herstellen en om de aanloop naar een drugspand
door telers, dealers, klanten en bezoekers te stoppen. Ook eventuele
(brand-)gevaarlijke situaties worden door de sluiting tegengegaan. Door samen
afspraken te maken over de sluitingstermijnen, trekken de burgemeesters uit het
politiedistrict De Markiezaten samen één duidelijke lijn. Niet alleen voor
wetsovertreders, maar ook voor handhavingspartners en overige betrokkenen.

Verdere samenwerking

De acht gemeenten van politiedistrict De Markiezaten hadden
al gezamenlijk een integraal veiligheidsplan, waarin de gezamenlijke aanpak van
de georganiseerde criminaliteit een onderdeel is. Nu zijn ook de
sluitingstermijnen voor drugspanden in alle acht gemeenten gelijk getrokken,
wat voorheen nog niet het geval was. De afspraken gelden ook voor het sluiten van
drugspanden waar voorbereidingshandelingen plaatsvinden. Denk daarbij aan een
hennepkwekerij in aanbouw of een drugslaboratorium waar halffabricaten worden
gemaakt.

Burgemeester Van de Velde: “Door gezamenlijk op te trekken
in handhaving en aanpak is het voor criminelen duidelijk dat we er met deze
acht gemeenten, waaronder dus ook Tholen, bovenop zitten en dat is een goede
zaak”.