Basisscholen in Oud-Vossemeer ontvangen carnaval lespakket

Hoe ziet de steek van Prins Kevin eruit? Wie is
Pliessie Witte? En waarom heet Oud-Vossemeer tijdens de carnaval Grôôt Pesôôt?
Al deze vragen zijn verwerkt in een uniek lespakket voor de basisschooljeugd
over het carnaval in Oud-Vossemeer.

Samen met zijn gevolg overhandigde
Prins Kevin deze week een lespakket over het carnaval in Oud-Vossemeer aan
leerlingen en leraren op R.K. Basisschool St. Anthonius en OBS Die Heenetrecht.
Het lespakket is door Carnavalsvereniging de Vlôôientrappers ontwikkeld met als
doel om leerlingen enthousiast te maken voor ‘De Woaidaehen’ en leraren
handvatten en informatie te geven over de gewoontes en gebruiken van het carnavalsfeest
op het dorp.

Op beide scholen werd
enthousiast gereageerd op de kist vol met carnavalsattributen, prentenboeken,
knutsellessen, digitale spelletjes, een quiz, muziek en uitgebreide
lesinformatie gekoppeld aan het carnaval op Grôôt Pesôôt. Geconcentreerd en met
veel gelach werden de gastlessen van Prins Kevin, Nar Silla, Boer Neuze en Pliessie
Witte in elke klas gevolgd. De leraren gaan de komende weken zelf met het
lespakket aan de slag.

Het lespakket is
samengesteld met financiële steun van Gemeente Tholen. Het lespakket wordt elk
jaar van nieuw materiaal en nieuwe lessen voorzien. De basisscholen beschikken
op deze manier altijd over actuele en relevante lesmaterialen gericht op het
lokale carnaval.

Beelden bij dit artikel